Agtergrond

In November 2016 is Gert Sibande Streeksraad ("Gert Sibande Regional Council") saamgestel. Volgens die Gert Sibande Konstitusie is slegs Skaakklubs lede van die Raad.

Om skaakspelers in Secunda te help is daar besluit om die Sparticus Skaakklub te begin.

Die doel van Sparticus Skaakklub is om skaakspelers:

  • die geleentheid te bied om informeel skaak te speel;
  • afrigting te bied aan die wat daarin sou belangstel.

Om lid te word van Sparticus Skaakklub moet 'n registrasie vorm voltooi word en ledegelde moet betaal word. Ledegeld per jaar is R 50 per speler (jonger as 21) en R 80 per speler 21 jaar en ouer. Ledegeld is betaalbaar met registrasie en dan voor begin Maart van elke jaar.

Komiteelede

Volgens die Sparticus Skaakklub Konstitusie word die Skaakklub deur 4 komiteelede bestuur. Die huidige lede is:

President
sias
Dr. JS Viljoen
e-pos: Sias Viljoen
Tel: 078 456 1431

Sekretaresse
daleen
Mev. D Burger
e-pos: Daleen Burger
Tel: 082 567 0266

Tesourier
steven
Mnr. S Cochrane
e-pos: Steven Cochrane


Adisionele lid
leon
Mnr. L Burger
e-pos: Leon Burger